vineri, 2 mai 2008

Mulţumire sau Nemulţumire?

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi.”

Deci iată care este voia lui Dumnezeu pentru noi, credincioşii: „Să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”. O, şi cât de îndepărtaţi suntem de această realitate! În locul Mulţumirii este Nemulţumirea, aceasta fiind o roadă a firii pământeşti ce caracterizează oamenii zilelor din urmă : 2 Tim3:1–2.

„Să ştiţi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie.”

Cauze ce duc la nemulţumire:

1. Neînţelegerea voii divine - Ioan 6:4, Matei 20:11.

2. Nebunia - Proverbe 19:3.

3. Poftele nesăbuite -1Timotei 6: 7-10.

Forme de manifestare:

1. Comentarii, vorbiri de rău - Luca 5:30, Ioan 6:60.

2. Atitudini de mânie, răzbunare - Ioan 4:1-3.

3. Dezbinări - Iuda 19, Ioan 6:66.

Efecte:

1. Afectează părtăşia - Faptele Apostolilor 6:1

2. Rătăcire - Romani 1:21, Iuda 11,

3. Pedeapsă divină -1Corinteni 10:10, Numeri 16:45

Metode de tratare a nemulţumirii şi ce înseamnă cultivarea mulţumirii:

A. Caută mereu lucrurile ce te motivează pentru mulţumire

Filipeni 2:14, Romani 8:28, Evrei 13:5.

B. Caută formele prin care se manifestă mulţumirea

- Rugăciune Filipeni 4:6, 1 Tesaloniceni 1:2.

- Cântarea Coloseni 3:16.

C. Caută efectele mulţumirii - Proverbe 15:15, Psalmul 21:2, 1 Tesaloniceni 5:18.

Exemple de mulţumire:

1. Un prooroc - Habacuc 3:17-18.

2. Un samaritean - Luca 16:17.

3. Un apostol - Filipeni 4:11-13.

Aşadar, să învăţăm de la ei:

„Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina să ne arătăm dar mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică.”

Pastor,

Sandu Negruşer

Niciun comentariu: